Gallery

Gallery is located on the first floor.

Gallery program

  • obrazy Kristýny Boháčové - May
  • výstava loutek
  • výstava Spolku řemesel ručních
  • Artbrut
  • Krajina Hané