Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané, kterou představují zejména 4 špaletové stodoly z 1. poloviny 19. století a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z r. 1875, na něž navazují zahrady se starými ovocnými stromy. Všechny stavby v areálu, které jsou nemovitými kulturními památkami, doplňuje venkovský mobiliář z let 1799 – 1950. Důležitým doplněním běžných komentovaných prohlídek jsou např. tradiční dny hliněného stavitelství, interaktivní ukázky tradiční sklizně a výmlatu, kdy si sami návštěvníci mohou vyzkoušet tyto dříve běžné práce venkovanů. V létě a o Vánocích se zde konají řemeslné jarmárky, koncerty a podobně. Bývalé sýpky nad obytnou částí jsou upraveny jako příjemná galerie, kde se konají ročně až 4 výstavy vhodně doplňující zvláštní atmosféru tohoto prostoru. Váš úplný zážitek po stránce gastronomické dotvoří stylová "Hospůdka u berana", která je v případě větších akcí v provozu v prostorách bývalé letní kuchyně a je koncipována především jako příjemné přírodní posezení a občerstvení ve dvoře usedlosti. 
 

The Příkazy vernacular architecture is a unique example of clay buildings from the Haná region. Represented mainly by four barns marked by window flannings form the first half of the 19 th century and a complete Haná farm with its residential and workplace sections from 1875, it is complete with gardens filled with old fruit trees. The cultural heritage buildings are filled with rustic furniture of 1799 – 1950.

Apart from the commonly available guided tours, one can enjoy e.g. traditional days of clay building or interactive shows of traditional harvesting and threshing when visitors are encouraged to try out these previously common labors of the traditional countrymen. In the summers and at Christmas time, there are art and craft shows, concerts and the like to enjoy. Former granaries above the living quarters now serve as a small gallery where up to four exhibits specific to the unique space take place each year. To make your experience complete, you may drop in at the Hospůdka u berana (The Pub at the Ram), situated on the premises of the former summer kitchen that is designed primarily as pleasant natural seating with refreshments in the farmhouse courtyard.

 

 
 
 

8. - 17. 6. 2016

Dopolední řemeslné kursy pro přihlášené školy a školky.

Plánované akceZobrazit více

10. 6. 2016

Divadlo - Bajaja

Plánované akceZobrazit více

12. 6. 2016

Tradiční řemeslný jarmárek

Plánované akceZobrazit více

24. 6. 2016

Divadlo - Dracula

Plánované akceZobrazit více

1. - 31. 7. 2016

Výstava lidových výrobků

Plánované akceZobrazit více